Aicinām piedalīties profesiju naktī!

Jaunatnei

Jaunieši un citi interesenti aicināti piedalīties profesiju naktī, kas norisināsies 30.septembrī no plkst. 15:00 Špoģu vidusskolā. Jauniešiem būs iespēja iegūt informāciju par dažādām profesijām, organizācijām, uzņēmumiem, profesionālās izglītības iestādēm un to iespējam, kā arī praktiski padarboties. Pēc Profesiju gadatirgus norisināsies arī intelektuālā spēle, kas tiks pieskaņota brīvprātīgā darba tēmai un dažādām profesijām. Pasākuma noslēgumā arī apkoposim projekta “Brīvprātīgs un atzīts!" rezultātus.

Organizācijas, uzņēmēji, izglītības iestādes, tiek aicinātas pieteikties profesiju gadatirgum sazinoties pa tālruni – 26793922, vai rakstot e-pastu uz milana.loca@dnd.lv līdz 25.septembrim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes  politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžetu finansējuma ietvaros.

Sportiskais piecinieks Taborē