Rakstiskās izsoles par telpu nomu SIA “Grīvas poliklīnika” rezultāti

AKTUĀLI

Izsoles rīkotājs: SIA “Grīvas poliklīnika”, reģ. Nr.41503015297, Lielā ielā 42, Daugavpils, LV-5418.

Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils.

Iznomājamā platība: SIA “Grīvas poliklīnika” ēkas 1.stāva telpas ar kopējo platību 11,5 m2.

Izsoles rezultāti: 2019. gada 1. oktobrī izsoles komisija apstiprināja rakstiskas izsoles rezultātus un par rakstiskas izsoles par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Lielā ielā 42, Daugavpilī, ēkas 1.stāva telpas ar kopējo platību 11,5 m2  uzvarētāju atzina SIA „Centrālā laboratorija”, reģ. Nr. 40003210801, ar piedāvāto cenu 833,75 EUR (astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 75 centi) par visu platību, nolēma noslēgt ar SIA „Centrālā laboratorija” nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

Naujenes Kultūras centrā apskatāma Jeļenas Požarskas gleznu izstāde "Krāsu karuselis"