Raiņa māja Berķenelē izglītības iestādēm piedāvā Muzeja stundas

Kultūra

2018. gada aprīlī Raiņa māja Berķenelē piedāvā Daugavpils novada un pilsētas izglītības iestādēm tematiskas mācību stundas par izvēlēto tēmu - Muzeja stundas „Vai atmini mani? Rainis” un “Suns un kaķe aicina”.

Atsevišķas programmas pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma bērniem.

Muzeja stundu mērķis: izmantojot bērniem un jauniešiem saprotamu informāciju, radīt vēlmi patstāvīgi lasīt un analizēt Raiņa darbus.

Muzeja stundā bērni rotaļu veidā iepazīstas ar Raiņa bērnību un viņa turpmāko dzīvi, raksta ar tinti un skatās videoierakstus par Raiņa daiļradi.

Daugavpils novada izglītības iestādēm muzeja stundu vadīšana bez maksas!

Pieteikšanās pa tālr. 29272200,  e-pasts: berkenele@inbox.lv

Naujenē lustīgi pavadīja Lieldienas