Augšdaugavas novadā noslēdzies skolēnu radošo darbu konkurss “Latvijas Republikas Saeimai 100”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā noslēdzies skolēnu radošo darbu konkurss “Latvijas Republikas Saeimai 100”

2022. gadā Latvijas parlaments svin nozīmīgu jubileju – aprit 100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca Saeima. 1. Saeima uz savu pirmo sēdi pulcējās 1922. gada 7. novembrī pulksten 12.00. Līdz ar parlamenta sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums jeb Satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus.

Svinot šo notikumu, novembrī, Latvijas svētku mēnesī, Augšdaugavas novadā noritēja skolēnu radošo darbu konkurss “Latvijas Republikas Saeimai 100”. Konkursa mērķis – veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar radošo darbu izteiksmes līdzekļiem, veicināt pilsonisko līdzdalību, patriotismu, kā arī stiprināt vēsturisko atmiņu Saeimas simtgades notikumu izzināšanā.

Konkursa dalībnieki tika aicināti veidot mūsdienīgus darbus, izmantojot dažādus radošos izteiksmes līdzekļus, izsakot savas sajūtas, pārdomas, faktus par vēsturi un mūsdienām, mudināti aizdomāties, ar ko katram no mums asociējas Latvijas Republikas Saeima.

No Augšdaugavas novada deviņām izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 44 darbi dažādās izpildījuma tehnikās četrās vecuma grupās: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas. Skolēni ir centušies parādīt savu skatījumu, vērtējumu par tematu “Latvijas Republikas Saeimai 100”. Skolēni ir iesnieguši gan dažādās tehnikās izpildītus zīmējumus, gan kolāžas. Saeima tiek asociēta ar likumdošanu, ēku, deputātiem, tautas tradīcijām, notikumiem, dažādām emocijām, Augšdaugavas novada pārstāvjiem tajā.

Katrs iesniegtais darbs ir veikts rūpīgi un pārdomāti, atbilstoši vecumposma īpatnībām. No 44 iesniegtajiem darbiem visaugstāk tika novērtēti 14, kuru autori saņems diplomus, 11 skolēnu darbi saņems atzinības. Pārējie dalībnieki saņems pateicības.

Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās:

Pirmsskolas vecuma grupā abi iesniegtie darbi tika novērtēti atzinīgi: diplomus saņems Špoģu vidusskolas trīsgadīgās audzēknes Nikolas Brovkinas darbs “Emocijas Saeimā” (skolotāja Dace Aleksejeva) un Zemgales vidusskolas izglītības iestādes sešgadīgās audzēknes Juliannas Pastejevas darbs “Saeima atbalsta bērnu tiesības”.

Sākumskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētie darbi: Sventes vidusskolas skolnieces Violetas Šlihtas darbs “Svētku torte” (skolotāja Aija Saveļjeva) un Zemgales vidusskolas skolnieces Marijas Komarovskas darbs “Mana ģimene balso par Saeimas kandidātiem” (skolotāja Tatjana Kavševiča). Šajā vecuma grupā atzinības saņems Salienas vidusskolas  skolniece Diana Saveļjeva, Sventes vidusskolas skolēni Viktorija Saveļjeva un Kamilla Gulbinska. Savukārt pateicības šajā vecuma grupā saņems Kalupes pamatskolas skolēni Mihails Rakickis, Dana Vucāne un Justīne Sarkane, Lāču pamatskolas skolniece Jeļizaveta Jermaka, Naujenes pamatskolas skolēni Jānis Lapiņš, Laura Ruža, Ēriks Buls, Ksenija Siļivanova.

Pamatskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētie darbi: Kalupes pamatskolas skolnieces Alinas Lavrenovas darbs “Saules mūžu Latvijai!” (skolotāja Renāte Vēlika), Sventes vidusskolas skolnieces Olgas Saveļjevas darbs “Mana dziesma” un skolnieces Zojas Solovjovas darbs “Pārmaiņu vēji” (skolotāja Aija Saveļjeva), Vaboles vidusskolas skolnieces Alises Skrindževskas darbs “Saeima – toreiz, tagad un...” (skolotāja Kristīne Kucina), Zemgales vidusskolas skolnieces Anastasijas Griņevičas darbs “Grāmatas ar likumiem” (skolotāja Tatjana Kavševiča). Šajā vecuma grupā atzinības saņems Lāču pamatskolas skolniece Sofja Koroļkova, Medumu speciālās pamatskolas skolēni Irēna Zavadska, Aleksejs Kuhta, Olga Beļavska, Violeta Mamedova, Naujenes pamatskolas skolniece Katarina Vaikule, Zemgales vidusskolas skolniece Sofija Ivanova. Savukārt pateicības šajā vecuma grupā saņems Kalupes pamatskolas skolēni Bernards Jaunošāns un Kristiāna Gadzāne, Lāču pamatskolas skolēni Sofija Narbute un Veronika Zaiceva, Naujenes pamatskolas skolniece Lauma Mukāne, Sventes vidusskolas skolēni Anna Pilace un Nikole Gulbinska, Sventes vidusskolas (īstenošanas vieta – Medumi) skolēni Anastasija Rižija, Veronika Podže, Artjoms Rižijs, Špoģu vidusskolas skolniece Viktorija Davidoviča.

Vidusskolas vecuma grupā visaugstāk novērtēti ir šādi darbi: Salienas vidusskolas 10. klases kolektīva darbs “Stipra Saeima – stipra tauta” (skolotāja Antoņina Redkova), Sventes vidusskolas skolnieces Angelīnas Minkevičas darbs “Valsts vērtība” un skolnieces Samantas Saveļjevas darbs “Gadsimta vēsture” (skolotāja Aija Saveļjeva), Zemgales vidusskolas skolnieces Alīnas Jasānes darbs “Mūsu labklājība ir Saeimas rokās” (skolotāja Santa Kulakova) un skolnieces Jeļenas Goršentovas darbs “Viss sākās ar pirmo Saeimas priekšsēdētāju Frīdrihu Vesmani” (skolotāja Tatjana Kavševiča). Atzinību šajā vecuma grupā saņems Salienas vidusskolas skolniece Jeļizaveta Kažoha, Zemgales vidusskolas skolniece Veronika Puzirevska.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja eksperti šādā sastāvā: Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes māksliniece Olga Gžibovska, Augšdaugavas novada pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Minova, Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ilona Linarde. Eksperti izteica atzinību par katru darbu un norādīja, ka izvērtēt nebija viegli, jo katrs iesniegtais darbs bija īpašs, veidots ar mīlestību un pauda savu skatījumu un stāstu.

Eksperti un konkursa rīkotāji pateicas visiem dalībniekiem par ieguldīto rūpīgo darbu un skolotājiem par padomu un atbalstu.

Noslēdzot patriotisma mēnesi, gribas vēlēt: lai gaismas daudz, lai prieka daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai katrs atsevišķi un visi kopā esam stipri savā ģimenē, savā novadā, savā Latvijā!

Piedāvājam iepazīt radošo darbu konkursa “Latvijas Republikas Saeimai 100”stāstus virtuāli.

Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Līksnā notika jaunatnes sadraudzības vakars “Tradīciju vakars”