Radošā darbošanās „Maizes ceļš” Maļinovā

AKTUĀLI

Saulainajā  9. augusta pēcpusdienā Maļinovas pagasta bibliotēka organizēja radošu darbošanos „Maizes ceļš”. Bērni bibliotēkā, apskatot novadpētniecības stūrīti, jautāja, kā darboties ar sirpi? Kas ir sprigulis? Tad nu nolēmām parādīt, kā strādā gan ar sirpi, gan spriguli.

Pasākums notika lielajā zemnieku saimniecības “Ainava” labības laukā. Vispirms pasākuma dalībniekiem ar P.Šidlovski tika stāstīts un demonstrēts, kā jāpļauj labība ar sirpi. Bērni ar sajūsmu ķērās pie darba. Nākamais etaps bija statu siešana, ar to arī tika veiksmīgi tikts galā. Nu bija jāizmēģina sprigulis darbībā un jāsaprot, cik viegli bija rijā kult labību visu dienu. Šis darbiņš veicās vislabāk, un bērni un jaunieši atzina, ka saprot, cik grūts bija labības novākšanas process. Pēcāk bērniem tika stāstīts par labības turpmāko ceļu līdz maizes klaipiņam.

Pēc ražīgas darbošanās labības laukā pasākuma dalībnieki devās uz atpūtas laukumu pie Maļinovas pagasta saieta nama, kur visus gaidīja cienasts - pašcepta maize un vārītas lauku pupas ar „bērnības” garšu. Visiem tika piedāvāts pašiem sacept maizīti ugunskurā, kas veiksmīgi izdevās un ļoti labi garšoja.

Pasākumā tika izmantoti darbarīki no Maļinovas pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiālu stūrīša.

Paldies visiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Paldies zemnieku saimniecībai “Ainava” un Ambeļu pagasta kultūras nama vadītājai Ingrīdai Skutelei par sadarbību.

Informāciju sagatavojusi:
Elvīra Kokina,
Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem