Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Pagastu un pilsētu ziņas

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

Nr.Dabas pieminekļa nosaukumsNovads
1Grūbes dolomīta atsegumsApes
2Kalamecu un Markuzu gravasApes
3Sikšņu dolomīta atsegumsApes
4Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmensApes
5Žagatu klintsApes
6Stiglavas atsegumiViļakas
7Skaistkalnes karsta kritenesVecumnieku
8Ainavu kraujaAmatas
9Dolomītu kraujaAmatas
10Īļāku iezisAmatas
11Ķaubju iezisAmatas
12Stūķu iezisAmatas
13Vizuļu iezisAmatas
14Zvārtes iezisAmatas
15Baltā klints (Liepas iezis)Priekuļu
16Grīviņu iezisPriekuļu
17Tītmaņu iezisLīgatnes
18Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)Priekuļu
19Rauņa slāņiPriekuļu, Cēsu
20Vaives lejteces iežiPriekuļu
21KalējalaPārgaujas
22Katrīnas iezisPārgaujas, Līgatnes
23Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegulaVecpiebalgas
24Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)Daugavpils
25Viļušu avotsDaugavpils
26Mālkalnes avotsDaugavpils
27Sproģu gravasKrāslavas
28Šķērveļa lejteces dolomīta atsegumsSkrundas
29Zoslēnu atsegumiSkrundas
30Muižarāju klintisVentspils, Kuldīgas
31Riežupes ūdenskritums un atsegumiKuldīgas
32Riežupes SmilšalasKuldīgas
33Ketleru atsegumsSkrundas
34Šķēdes atsegumsKuldīgas, Saldus
35Ogļukalna atsegumsVaiņodes, Saldus
36Pūsēnu kalnsNīcas
37Nidas pludmaleRucavas
38Baltijas ledus ezera krasta valnis pie RīvasPāvilostas
39Strantes–Ulmales stāvkrastsPāvilostas
40Ežurgu Sarkanās klintisSalacgrīvas
41Veczemju klintisSalacgrīvas
42Krauju akmeņu saliņaSalacgrīvas
43Lībiešu upuralasSalacgrīvas
44Svētciema akmeņu saliņaSalacgrīvas
45Vīksnu alasAlojas
46Lauderu Velna dobeZilupes
47Rundēnu Velna dobeLudzas, Zilupes
48Ogres dolomīta kraujaOgres
49Līčupes atsegumsOgres
50Ziedleju klintisInčukalna, Krimuldas
51Gūtmaņa alaSiguldas
52Kautraka gravasSiguldas
53SaltavotsSiguldas
54Sviķupītes ielejas atsegumiSiguldas
55Plieņu atsegumsSaldus, Skrundas
56Kaļķupītes klintisDundagas
57Pitragupes krastiDundagas
58Lūrmaņu atsegumiTalsu
59Kaltenes kalvasRojas
60Kaltenes krasta veidojumiRojas
61Velna acs avotsKandavas
62Rāmnieku smilšakmens atsegumsStrenču
63Bēršu drumliniBurtnieku
64Dauģēnu klintis un alasMazsalacas
65Silmaču iezis un alasMazsalacas
66Bezdelīgu klintis un alasMazsalacas
67Dzelveskalna atsegumi un alasMazsalacas
68Stoķu klintis un Patkula alaValmieras, Pārgaujas
69Staldzenes stāvkrastsVentspils pilsēta

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 • “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;
 • “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;
 • “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;
 • “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;
 • “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;
 • “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;
 • “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;
 • “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;
 • “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;
 • “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;
 • “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;
 • “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;
 • “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);
 • “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;
 • “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;
 • “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

-           Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

-           Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545,  e-pasts daba@daba.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Projekts „IK "Viktor Bolhov" darbības efektivitātes paaugstināšana”