Projekts „IK “Viktor Bolhov” darbības efektivitātes paaugstināšana”

Pagastu un pilsētu ziņas

Tika saņemts Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums projektam „IK "Viktor Bolhov" darbības efektivitātes paaugstināšana” (Nr. 18-03-AL28-A019.2101-000011), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta mērķis: 2018. gadā iegādāties inovatīvu iekārtu, pateicoties kurai tiks paaugstināta IK "Viktor Bolhov" darbības efektivitāte, tādā veidā paplašinot uzņēmuma darbību, izejot uz augstu tehnoloģisko līmeni, izveidojot darba vietas un apgūstot jaunus tirgus. Projekta ietvaros jau tika iegādāta un uzstādīta inovatīva iekārta un drīzumā tiks izveidota jauna darba vieta - tehnoloģiskais operators. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 61 927.80, Projekta attiecināmās izmaksas EUR 50 000.00, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda EUR 35 000.00. Uzņēmums IK "Viktor Bolhov" veiksmīgi darbojas no 2004. gada, veicot visu veidu rezerves daļu izgatavošanu un pakalpojumu sniegšanu lieliem ražošanas uzņēmumiem. Uzņēmums saņem ražojuma rasējumu, pēc kura nepieciešams izveidot detaļas, izdomājot atbilstošu tehnoloģiju. Ir bijuši arī tādi pasūtījumi, kad klients izsaka ieceri, ko vēlas saņemt, pēc tam uzņēmums izveido visu iekārtu no A līdz Z. Uzņēmuma kontaktinformācija: 28303383, vbolhov@inbox.lv Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Biķernieku pamatskolas teritorijā modernizēs sporta laukumu