Putnu dienas Salienā

AKTUĀLI

Salienas pagastā no 17. līdz 20. aprīlim noritēs Putnu dienas.

17.04. plkst. 11:00 Radošā darbnīca "Putnu lidojums"

18.04. plkst. 13:00 Brīvdabas pasākums pie K.Griguļa piemiņas akmens

19.04. plkst. 11:00 Radošā darbnīca "Dārza dekori"

20.04. Putnu dienu gala pasākums (konkursi, spēles un kafijas pauze)

 

Diskutēja par sakrālā mantojuma saglabāšanas iespējām