Diskutēja par sakrālā mantojuma saglabāšanas iespējām

AKTUĀLI

4.aprīlī Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" notika novada reliģisko organizāciju pārstāvju sapulce "Daugavpils novada sakrālā mantojuma aizsardzības iespējas". Sapulcē piedalījās katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu pārstāvji, pagastu pārvalžu vadītāji un novada domes pārstāvji. Tikšanās mērķis bija aktualizēt Daugavpils novada bagātā sakrālā mantojuma saglabāšanas iespējas. Novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika informēja par veiksmīgo sadarbību ar novada draudzēm un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem dažādām nozīmīgām novada sakrālā mantojuma saglabāšanas nepieciešamībām.

Sapulcē piedalījās VKPAI Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre un VKPAI inspektores - Dzintra Bukeviča un Inta Mangulsone, kas iepazīstināja klātesošos ar valsts kultūras pieminekļu stāvokli Daugavpils novadā un valsts finansējuma piesaistīšanas iespējām valsts kultūras pieminekļu aizsardzībai. Novadā ir daudz sakrāla rakstura būvju, kas ir saglabājušas nozīmīgu vēsturisko formu un oriģinālo substanci, tāpēc būtu iekļaujamas valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Šobrīd Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Daugavpils novadā iekļautas 6 Romas katoļu un 1 luterāņu draudzes baznīca.

Sapulces otrajā daļā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar nozīmīgu un noderīgu informāciju par vēsturisku ēku saglabāšanas un restaurācijas raksturīgākajām kļūdām un pareizajiem risinājumiem būvekspertes, "Caparol" Mācību centra vadītājas Kristīnes Gulbes prezentācijā. Sapulces noslēgumā gan  VKPAI inspektori, gan K.Gulbe sniedza konsultācijas un ieteikumus dažādos konkrētos sakrālā mantojuma saglabāšanas jautājumos.

Brigita Madelāne
Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas vadītāja

Sākusies pieteikšanās Lielajai Talkai 2018