Publiskās infrastruktūras pārbūve Vecstropos uzņēmējdarbības attīstībai

AKTUĀLI

Teritorija, kurā plānots īstenot ielu pārbūves projektu, ir blīvi apdzīvotā Vecstropu ciema daļa ar divām piecstāvu daudzīvokļu mājām, individuālo apbūvi un vairākām privātuzņēmējiem piederošām ēkām. Blakus šai intensīvai apbūvei atrodas degradētās teritorijas, kuras varētu atgriezt ekonomiskajā apritē.

Vecstropu ciems ir tā Augšdaugavas novada teritorijas daļa, kas robežojas ar Daugavpils pilsētu un ir ekonomisko aktivitāšu iespējamā attīstības teritorija. Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, drošību un komfortu, plānotie pasākumi, t.i. ielu braucamās daļas, gājēju ietvju, ielu paplašinājumu autostāvvietu ierīkošanai izveidošana, lietusūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana un ielu apgaismojuma  infrastruktūras modernizācija, būs ļoti nozīmīgs ieguldījums ciema publiskās infrastruktūras sakārtošanā, publiskās telpas uzturēšanā, mobilitātes sekmēšanā starp piepilsētu un Vecstropu ciemu.

Pārbūvējamās 18. novembra ielas m. 387, 389, 391 Vecstropos garums sastāda 624 metrus.

LED apgaismojums, kuru uzstādīs realizējot projektu, turpmāk ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu provizoriski līdz pat 70%, savukārt apgaismojuma līmenis varētu palielināties vidēji par 33%. Modernizējot ielu apgaismojuma tīklu šajā ciema daļā, būs uzstādīti 24 apgaismojuma balsti ar 25 gaismekļiem. 

Projekts paredz arī lietus kanalizācijas tīklu izbūvi. Lietus ūdeņu novadīšana no asfaltētās un bruģētās teritorijas paredzēta caur lietus ūdeņu uztveršanas akām - gūlijam ar nostādināšanas daļu.

Esošais asfalta segums Vecstropos bija stipri nolietojies. Tajā varēja vērot šķērsplaisas, garenplaisas, plaisu tīklus, labotas bedres.

Darbi sākās jūnijā, bet pabeigt tos plānots līdz šī gada 1. novembrim.

Būvdarbu izmaksas: 480 444,61 eiro.

Darbus veic SIA "DSM Meistari".

Autoruzraudzība: SIA “Cerva”.

Būvuzraugs: SIA “Fortum”, atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Vasiljevs.

Pasūtītājs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija.

Realizē projektu “Dari un iegūsti to, ko vēlies”