Publiskā apspriešana

Pagastu un pilsētu ziņas

Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 14 (četrpadsmit) koku nozāģēšanu Purnieku, Sventes un Plikā kalna kapos, ka arī Sventes ciema teritorijā.

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2017.gada 10.maijam.

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 12.maijā plkst. 11.00 Sventes pagasta pārvaldē.

Sventes pagasta pārvaldes autobusa izsole