Publiskā apspriešana Višķu pagastā

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:
2 bērzus un 2 kļavas Višķu pagasta Koroļevščinas kapos;
3 priedes Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020.gada. 28. augusta līdz 2020.gada 18. septembrim

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 21.septembrī plkst. 9-30 Višķu pagastā Daniševkas kapos un 9-50 Koroļevščinas kapos

Aizvadīta jauniešu projektu rakstīšanas darbnīca “DNJ StartUP”