Publiskā apspriešana Salienā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustāmo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objektu adrese:

– V706 “Vecsaliena–Lazdukalns”  posmā km 0.020  – 1 liepas koks;

– P69 “Skrudaliena- Kaplava- Krāslava” posmā km 4.600-4.610 -4 liepas koki;

– pie Salienas vidusskolas un pie Salienas pagasta pārvaldes ēkās -5 koki (1 bērzs, 2 liepas, 2 oši);

-“Ostrovu” un “Luterāņu” kapsētas –  8 koki (3 liepas, 5 bērzi)

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Salienas pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@saliena.lv vai zvanot uz mājām lapā (www.saliena.lv) norādītajiem tālruņiem no 2020.gada 26.novembra līdz 2020.gada 16.decembrim plkst.10.00.

Ēdieni līdzņemšanai – ātri un ērti!