Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Višķu pagastā

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: 1) Četrus ošus, divas liepas, Višķu pagasta Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4; 2) Vienu bērzu Koroļevščinas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 21. augustam.

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 22. augustā plkst. 9.40 Višķu pagasta Koroļevščinas kapos, plkst. 10.00 Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 4.

Komiteju sēdes