Komiteju sēdes

Pašvaldība

2. augustā Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00,
Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.30,
Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam