Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Kalupē

AKTUĀLI

Kalupes pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par bojātu, bīstamu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu, trīs bērzi atrodas Sociālo pakalpojumu centrā “ Pīlādzis” teritorijā un četri bērzi atrodas zemes gabalā kadastra Nr.44620030061, Kalupē, Kalupes pagastā.

 Publiskās apspriešanas termiņš ir no šī gada 16. janvāra līdz 31.janvārim.

Lūgums Kalupes pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Kalupes pagasta pārvaldē Ezeru ielā 6, Kalupē vai e-pastā: parvalde@kalupe.lv, vai telefoniski pa tālruni: 65407490

 Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Instalācija "Barikāžu laiks" Bebrenē