Instalācija “Barikāžu laiks” Bebrenē

AKTUĀLI

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus iespējams saņemt arī elektroniski