Publiskā apspriešana par koku ciršanu Skrudalienas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra  Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Skrudalienas pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu Voitišķu vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā. Tie ir 15 bīstamie koki.

Publiskā apspriešana ilgs no 27.02.2023. līdz 27.03.2023.

Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads, uz e-pastu  parvalde@skrudaliena.lv vai arī telefoniski pa tālruni t.65439238 ( Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Augšdaugavas un Krāslavas novados izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos, vairākām pieturām mainīti nosaukumi