Publiskā apspriešana par koku ciršanu Skrudalienas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Skrudalienas pagasta pārvalde rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

  • Ragulišku pareizticīgo draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā - divi bīstamie koki;
  • Viļķeļu vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā - trīs bīstamie koki.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 12. līdz 29. februārim.


Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, rakstot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, uz e-pastu: parvalde@skrudaliena.lv vai arī telefoniski pa tālruni: 65439238 (Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Jauno mākslinieku panākumi starptautiskajā bērnu mākslas konkursā ‘’LIDICE 2024’’