Publiskā apspriešana par koku ciršanu Naujenē

AKTUĀLI

Naujenes apvienības pārvalde  izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Gājēju un velosipēdu ceļa gar Valsts galveno autoceļu A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no 129.390 km līdz 134.715 km (no Daugavpils līdz Locikiem)” īstenošanai Naujenes pagasta  administratīvajā teritorijā Augšdaugavas novadā. Lai realizētu būvprojekta risinājumus, ir nepieciešams nocirst atsevišķi augošus 30 kokus ceļa nodalījuma joslā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Naujenes apvienības  pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā no 2024. gada 30.maija  līdz 2024. gada 10.jūnijam ieskaitot, vai sūtot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv

Kontakttālrunis:65476840, 20219044

1. jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena