1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Sociālais darbs un veselība

1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, aicinot un atgādinot ikvienam rūpēties par savu un citu bērnu drošību, ļaujot katram bērnam justies labi – būt veselam, pasargātam, zinošam un novērtētam.

Vasaras brīvlaiku, saulainu laiku un atpūtu dabā gaida ikviens izglītojamais, tomēr, ja vasaras sezonā netiks ievēroti drošības pasākumi, tā var beigties ar smagām traumām un nelaimi visai ģimenei. Vecāku/aizbildņu pienākums ir uzraudzīt bērnu, veidot bērnam drošu vidi, kā arī iemācīt drošas uzvedības pamatus, taču katra paša pienākums ir sargāt sevi, izvērtēt savas zināšanas, spējas un riskus, kā arī rīkoties atbilstoši dažādās dzīves situācijās.

Lai izvairītos no iespējamajām nelaimēm un negadījumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iepazīties ar kontrolsarakstu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem (pievienots e-pasta pielikumā .pdf un .png formātos), kas ietver būtiskākos drošības jautājumus vasarā. Aicinām vecākus laikus ar bērniem pārrunāt tēmas, kas saistītas ar drošību vasarā un pareizu rīcību ārkārtas situācijās, lai šovasar atpūta brīvā dabā būtu droša.

☝️❗Tāpat SPKC ir sagatavojis pirmo digitāli šķirstāmo žurnālu vecākiem/aizbildņiem "Bērnam droša vasara" (klikšķiniet uz nosaukuma, lai to atvērtu), lai aktualizētu dažādus jautājumus par bērnu drošību vasarā.

Ja nevarat atvērt saiti, klikšķinot uz nosaukuma, saite pieejama arī šeit: https://heyzine.com/flip-book/f6d4682f06.html

Aicinām iepazīties arī ar citu SPKC izstrādāto materiālu apkopojumu, laiaktualizētu zināšanas par dažādiem vasaras drošības jautājumiem.

Drošība, atpūšoties pie un uz ūdens:

Galvenie drošas sauļošanās pamatprincipi:

Drošība dažādu aktivitāšu laikā brīvā dabā:

Citi noderīgi materiāli par bērnu aizsardzības un traumatisma profilakses jautājumiem:

Atkarību profilakse:

Traumatisma profilakse:

Vakance sporta skolotāja amatam Sventes vidusskolā