Publiskā apspriešana par koku ciršanu Līksnā

AKTUĀLI

Līksnas pagasta pārvalde, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktiem, Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” un SIA “Projekts EAE” iesniegumu, rīko publiskās apspriešanas procedūru  par atsevišķi augošu koku ceļa nodalījuma joslā nociršanu, lai īstenotu būvprojektu “Valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) posma 8,30 – 15,57 km un valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 223,90 – 224,74 km pārbūve”.

Cērtamo koku saraksts:

Nr. p. k.Atsevišķi augošais koksKoka diametrsAtrašanās vietaStumbru skaitsPiezīmes
PiketsAttālums no ass (m)
cmpa kreisipa labi
1Skujkoks20131+94.618.7-1 
2Skujkoks20131+96.217.9-2vairāki stumbri
Kopā:3

Izteikt savus priekšlikumus var Līksnas pagasta pārvaldē Daugavas iela 8, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, attālināti sūtot uz e-pastu parvalde@liksna.lv vai arī zvanot uz tālruni: 65475564 no 2024. gada 27. februāra līdz 6. marta plkst.10.00.        

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

 Publiskā apspriešana par koku ciršanu Nīcgales pagastā