Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesas katoļu kapos

AKTUĀLI

Laucesas pagasta pārvalde organizē sabiedriskas  apspriešanas procedūru par desmit koku ciršanu Laucesas katoļu kapu teritorijā.

Lūdzam Laucesas pagasta iedzīvotājus noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā no 15. līdz 29. februārim sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē pēc adreses Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 65476860, 29455734

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Dubnas pagastā