Publiskā apspriešana par koku ciršanu Dubnas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Dubnas pagasta pārvalde rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanai.

Objekta adrese:

  • “Petrānu kapi”, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads – 12 bīstami bērzi;
  • Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads – 6 bīstami, bojāti bērzi.

Izteikt savus priekšlikumus var Dubnas pagasta pārvaldē (Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads) vai attālināti, sūtot uz e-pastu parvalde@dubna.lv vai arī zvanot pa tālruni: 65475232, 65475217 no 2024.gada 19.februāra līdz 8.martam plkst.10.00.        

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Pieņemts 2024. gada budžets