Publiskā apspriešana par koku ciršanu Biķernieku pagastā

AKTUĀLI

Naujenes apvienības pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Valsts vietējā autoceļa V687 Vecpils-Biķernieki-Bramanišķi posma 6,58-9,03 km seguma atjaunošana” īstenošanai Augšdaugavas novada Biķernieku pagasta administratīvajā teritorijā. Koku ciršana paredzēta arī Biķernieku ciema teritorijā valsts vietējā autoceļa  “V687 Vecpils-Biķernieki-Bramanišķi” nodalījuma joslā.

Izcērtamo koku saraksts.

Koku ciršanas pamatojums: ūdens novades sistēmas sakārtošana, satiksmes drošības uzlabošana un autoceļa seguma pasargāšana pēc atjaunošanas.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 13.09.2023. līdz 20.09.2023.

Aicinām iedzīvotājus sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski Biķernieku pagasta pārvaldē,  Saules iela 4, Biķernieki (tālr. 65471503, 65476841) vai sūtot uz e-pastu: parvalde@bikerniekupag.lv.

Darba devēji aicināti pieteikties dalībai vakanču tirgū Daugavpilī