Labdari no Dānijas viesojās novada sociālajās iestādēs