Publiskā apspriešana Nīcgales pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par kokiem – 2 bērzi, 1 liepa un 1 osis Jaunās sādžas kapos, 3 liepas Nīcgales kapos,  4 lapegles Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē, 1 bērza un 1 liepas Skolas ielā 1, 1 bērza Skolas ielā 3, Nīcgales pagastā,  nozāģēšanu. Sabiedriskās apspriešanas laiks no 01.12.2017.-21.12.2016.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārvaldē  Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales  pagasts, Daugavpils novads. Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs  vārds,  uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

2017.gada 15.decembrī publiskā apspriešana notiks:

plkst.9.00  Jaunās sādžas kapos;

plkst.10.00 Nīcgales kapos;

plkst.11.00 Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē

plkst.12.00 Skolas iela 3 , Nīcgales pagastā,

Plkst.12.30 Skolas ielā 1, Nīcgales pagastā.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni  29131129 (P.Stikāns)

Višķāniete Agate Jermaļonoka prezentē mūzikas video klipu