Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Kalupes pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par bojātu, bīstamu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību Kalupē, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, nozāģēšanu:

  1. Ezeru ielā 11            2 ozoli,
  2. Ezeru iela 13            3 bērzi,
  3. Lielā iela 33              5 liepas,
  4. Lielā iela 41              1ozols, 1 kļava,
  5. Lielā iela 35              2 liepas, 1 vītols,

Stadiona teritorijā          1 bērzs,

Baltaču kapsētā              2 bērzi, 2 liepas, 2 priedes

Krivānu kapos                2 priedes.      

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē: mob. tālr.:29175448 vai attālināti sūtot pa e-pastu: parvalde@kalupe.lv  no 7. februārim līdz 29. februārim, ieskaitot.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Publiskā apspriešana notiks 1. martā, pl. 9.00 Kalupes pagasta pārvaldes telpās.

Augšdaugavas novada skolas gaida nākamos pirmklasniekus!