Publiskā apspriešana Ambeļos

AKTUĀLI

Ambeļu pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, piecu (liepu) un viena  (oša) nozāģēšanu, kas atrodas uz zemes ar vienības ar kad. apzīmējumu 44420040334.

Gutas kopos sešas priedes, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44420030066.

Ambeļu parkā 20 liepas, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44420040332.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš 28. maijs - 30. jūnijs.

Lūgums Ambeļu pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Ambeļu pagasta pārvaldē.

Tālr.: 287 95 288;  654 75 117

Rolanda Kļavinska panākumi Starptautiskajā konkursā Bosnijā un Hercegovinā