Rolanda Kļavinska panākumi Starptautiskajā konkursā Bosnijā un Hercegovinā

AKTUĀLI

24. maijā Klasiskās mūzikas festivāla „ORFEJ” ietvaros Bosnijā un Hercegovinā attālinātajā režīmā notika I Starptautiskais akordeonistu - solistu un kameransambļu konkurss „Accordeus”. Starp konkursantiem no Melnkalnes, Bulgārijas, Krievijas, Ukrainas, Serbijas, Moldovas, Čehijas, Bosnijas un Hercegovinas, Polijas, Horvātijas un Slovākijas Latviju pārstāvēja Daugavpils novada Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles klases audzēknis Rolands Kļavinskis (skolotāja Vija Petrova). Rolandam konkurss „Accordeus” kļuva par kārtējo, šajā mācību gada laikā jau piecpadsmito, iespēju pārbaudīt starptautiskajā līmenī savus spēkus un profesionālās attīstības vektora pareizību. Konkursa žūrijas komisija atzinīgi novērtēja Rolanda un viņa skolotājas ieguldīto darbu un piešķīra Diplomu par iegūto I vietu.

Apsveicam ar panākumiem!

Ņems aizņēmumu bibliotēkas pārbūvei Kraujā