Projektā “Rīteiropas vērtības” izveidos vecticībnieku kultūras mantojuma centru

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 86 934,46 eiro apmērā uz 25 gadiem projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanai. Projektā plānots Naujenes pagasta Slutišķu sādžā renovēt lauku sētu "Slutišķi 2" un tur izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks izbūvēts apmeklētāju informācijas centrs, tiks nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība, labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”.

Projekta Nr. 5.5.2.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, kuras sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.

ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000,00 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 134 411,76 eiro, no kura 245 073,53 eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338,23 eiro.

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Daugavpils novadā atjaunošanas darbi paredzēti Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde.

Dabas parks Daugavas loki ar Slutišķu sādžu un Markovas pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu un ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Attēlā - lauku sēta "Slutišķi 2" 

Renovēs Špoģu katlu māju