Projekta ietvaros trijās novada skolās tiks pielietotas jaunas mācību formas

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes deputāti akceptēja dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir izglītojamo individuālās pieejas veidošana vispārējās izglītības iestādēs, izmantojot jaunas mācību formas. Projektā piedalīsies trīs novada skolas – Vaboles vidusskola, Randenes pamatskola un Kalupes pamatskola. Projekts tiks īstenots no 2017.-2020.gadam, šobrīd projektam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 92 533 eiro.

Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Kā paskaidroja Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, sākotnēji tiks nodrošināti psihologi, kuri noteiks, kuriem bērniem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, vai arī kurā priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildus zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. “Tiks izveidota Pētniecisko kompetenču skola, kurā bērni nodarbosies ar pētnieciskajiem darbiem. Kompetenču skolā paredzētas nodarbības Daugavpils Universitātes laboratorijās un mācību bāzē “Ilgas”, zinātkāres centrā ZINOO, Raiņa māju Berķenelē un citās vietās. Tiks rīkotas individualizētas nodarbības bērniem 1.-6.klašu mācību apguvei, kā arī praktiskas nodarbības robotikā, kas ir pilnīgi jauns un perspektīvs virziens. Mēs plānojam piesaistīt pasniedzējus no Daugavpils Valsts tehnikuma robotikas apguvei,” daudzos plānus uzskaita Zarakovska. “Tāpat ir paredzētas angļu sarunvalodas nodarbības brīvdienu nometņu veidā, ārstnieciskā vingrošana stājas uzlabošanai, Randenes pamatskolas skolēniem vienu reizi mēnesī notiks izbraukuma sporta stundas uz peldbaseinu.”

Projekts paredz daudz un dažādas interesantas aktivitātes arī ārpus novada teritorijas, piemēram, mācību vizītes uz AHHAA centru Igaunijā, Dzintara muzeju Palangā, Rīgas Botānisko dārzu, Pulksteņu muzeju, Kuršu kāpu, Dvietes palienu, u.c.

Piešķirts finansējums sešu pagastu ceļu avārijas bedrīšu novēršanai