Projekta “Attīsti sevi un savu novadu!” informatīvās tikšanās pagastos

AKTUĀLI

18. un 20. jūlijā norisināsies informatīvās tikšanās 4 pagastos projekta “Attīsti sevi un savu novadu!” ietvaros. Uz tikšanām aicināti jaunieši, jaunatnes darbinieki, brīvprātīgā darba organizētāji, uzņēmēji, skolu pārstāvji, pagasta pārvalžu vadītāji un iestāžu pārstāvji, deputāti un visi interesanti, kas vēlas attīstīt novadu kopā ar Daugavpils novada jaunatni. Projekta tiek īstenots ar mērķi izstrādāt Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģiju 2018.-2024.gadam, īpašu uzmanību pievēršot tādiem aspektiem, kā jauniešu aizbraukšana, uzņēmējdarbības attīstība, pievilcīga reģiona veidošana. Projekts īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros

Medumu ezerā ielaisti līdaku mazuļi