Medumu ezerā ielaisti līdaku mazuļi

AKTUĀLI

5. jūlijā Medumu ezerā tika ielaisti 22000 līdaku mazuļi. Šo pasākumu organizēja Biedrība “Medumu ezers” ar finansiālo atbalstu no Latvijas Zivju Fonda. Tas ir plānveidīgs zivju resursu papildināšanas pasākums, kas tika rīkots saskaņā ar Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Medumu ezerā.

Pirms līdaku mazuļu ielaišanas tika veiktas nepieciešamas darbības, to skaitā izmērīta ūdens temperatūra un skābekļa satura līmenis ezerā. Līdaku mazuļi tika atvesti labā stāvoklī. Pēc ielaišanas ne uz ūdens virsmas, ne ezera dobumā netika ievēroti līdaku mazuļi, kas liecina par to, ka tie tika veiksmīgi integrēti ezerā.

Mēs ceram, ka pēc dažiem gadiem padarītā darba rezultāti tiks nojusti gan kvalitatīvi, gan skaitliski makšķernieku lomos.

Notiks novada atklātās sacensības vieglatlētikā