Privatizācijas aģentūra pārdod valsts nekustamo īpašumu “Pipari”

Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Pipari”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 6 800.00, nodrošinājums EUR 680.00, izsole 10.05.2018. plkst.10-00, pieteikšanās termiņš līdz 25.04.2019. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības, uz kuras atrodas izsolāmais būvju nekustamais īpašums, īpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

Privatizācijas aģentūra pārdod izīrētus valsts nekustamos īpašumus