Privatizācijas aģentūra pārdod izīrētus valsts nekustamos īpašumus

Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts nekustamos īpašumus:

  • “376.3 km dzīvojamā māja”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1 000.00, nodrošinājums EUR 100.00, izsole 24.04.2019. plkst.16-00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzīvojamā māja 377.km”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4468 900 0125 – izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 26.04.2019. plkst.10-00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lapsiņas”, Aukšpolē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 4 200.00, nodrošinājums EUR 420.00, izsole 26.04.2019. plkst.13-00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Spīdolas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 650.00, nodrošinājums EUR 65.00, izsole 26.04.2019. plkst.11-30.

Pieteikšanās līdz 11.04.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

VUGD: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!