Privatizācijas aģentūra pārdod mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Aizpurieši”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 14.07.2017. plkst. 11-30, pieteikšanās līdz 29.06.2017. plkst. 16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Biznesa sarunu festivāls "InvESt"