Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē nekustamo īpašumu

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli nekustamā īpašuma Rīgas ielā 17, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4452 004 0179, valsts 52/100 domājamās daļas – sākumcena EUR 1200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 29.06.2017. plkst.16-00, pieteikšanās termiņš līdz 15.06.2017. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesīgā persona ir minētā nekustamā īpašuma kopīpašnieks, kura īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt mēneša laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.

Privatizācijas aģentūra mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu