Privatizācijas aģentūra mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Laidari”, Kreipānos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 508 0001, – sākumcena EUR 640.00, nodrošinājums EUR 64.00, izsole 08.06.2017. plkst.16-00, pieteikšanās līdz 25.05.2017. plkst.16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Novada domes sēde