Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē nekustamo īpašumu

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8 “Aizpurieši”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 500.00, nodrošinājums EUR 50.00, izsole 18.05.2017. plkst. 16-00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Lielā talka 2017 - 22.aprīlī!