Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu “Laidari”, Kreipānos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 640.00, nodrošinājums EUR 64.00, izsole 20.12.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 07.12.2017. plkst.16-00;

- dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 480.00, nodrošinājums EUR 48.00, izsole 15.02.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 01.02.2018. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Svinīgs pasākums Maļinovā "Mīļai, skaistai Latvijai!"