Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus

AKTUĀLI

- Nr.1 “Dzīvojamā māja 3”, Ļubastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4468 900 0110 – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 03.08.2017. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 20.07.2017. plkst.16-00;

- Nr.2 “Dzīvojamā māja 3”, Ļubastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4468 900 0109 – sākumcena EUR 500.00, nodrošinājums EUR 50.00, izsole 03.08.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 20.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Turpinās Vaboles vidusskolas pārbūve