Turpinās Vaboles vidusskolas pārbūve

AKTUĀLI

Turpinās projekta “Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” realizācija. Atgādināsim, ka šis projekts ir iekļauts Daugavpils  novada  attīstības  programmas  investīciju plānā 2016.-2018.gadam. Projekta ietvaros paredzēts nostiprināt arī sporta zāles nesošās konstrukcijas.

Līdz šim veikta ēkas betona apmales ierīkošana, savukārt sporta zālē – grīdas pamatnes ierīkošana, jumta seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana, ūdensnotekas sistēmas montāža un logu daļas nomaiņa. Uzsākti fasādes apdares un elektromontāžas darbi, apkures sistēmas cauruļvadu un radiatoru nomaiņa, kā arī ventilācijas sistēmas ierīkošana, siltummezgla un ūdensvada un kanalizācijas sistēmas montāžas darbi.

Savukārt priekšā ir fasādes apdares un logu nomaiņas darbu pabeigšana, iekšējo un ārdurvju nomaiņa, inženiersistēmu montāžas darbu pabeigšana, iekšējie apdares darbi, ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ierīkošana, sporta zāles aprīkojuma uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un pandusa ierīkošana, ieejas jumtiņu montāža, ārējie siltumtīkli, kā arī ārējo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas darbi.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam.

Novada domes sēde