Dalāmies pieredzē ar Preiļu novada pašvaldību

Sociālais darbs un veselība

9. aprīlī Augšdaugavas novada Sociālais dienests uzņēma pie sevis ciemiņus no kaimiņu pašvaldības, t.i. Preiļu novada pašvaldību, ko vadīja Ineta Anspoka – priekšsēdētāja vietniece Izglītības, kultūras un labklājības jautājumos, Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja – Sandra Sprindža, pārvaldes vadītājas vietniece Anita Gaga, pārvaldes aprūpes biroja vadītāja Anna Vinogradova un Transporta daļas vadītājs Artūrs Lepers.

Tikšanās laikā kaimiņu pašvaldību interesēja Augšdaugavas novada mobilās aprūpes vienības darbība (speciālais autotransports, aprūpes komanda, speciālais aprīkojums, pakalpojuma sniegšanas process, dokumentācija, izmaksas. Paralēli šim pakalpojumam arī tika stāstīts un rādīts par Deinstitucionalizācijas projekta radītajiem pakalpojumiem (dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas, aprūpe mājās).

Tāda tipa organizētas tikšanās ar kolēģiem bagātina arī pašus Sociālā dienesta darbiniekus ar idejām, ar inovatīvo pasākumu priekšlikumiem, ar nedaudz citādākām darba pieejām, kaut gan sociālās problēmas mums ir gandrīz vienādas. Sadarbības paplašināšana dažreiz krasi maina darbinieku domāšanu, attieksmi un redzējumu nākotnei.

Augšdaugavas novadā tiks veidotas 10 pagastu apvienības