Augšdaugavas novadā tiks veidotas 10 pagastu apvienības

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā tiks veidotas 10 pagastu apvienības. To paredz grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības nolikumā, kas tika apstiprināti 11. aprīļa pašvaldības domes sēdē. Pirms lēmuma pieņemšanas tika rīkota publiskā apspriešana, ļaujot iedzīvotājiem izteikt viedokli. Vairāku pagastu iedzīvotāji iesniedza savus priekšlikumus, tāpēc pirms gala lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīkoja tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu strukturālo izmaiņu nepieciešamību, uzklausītu viedokļus un pieņemtu labāko risinājumu. Nedēļas garumā notika tikšanās vairākos pagastos – Subatē, Eglainē, Bebrenē, Dvietē, Šēderē un Ilūkstē kopā ar Pilskalnes pagastu, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas sākotnējā vīzijā.

Ir paredzēts veidot 10 pagastu apvienības: Bebrenes apvienība (Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts), Demenes apvienība (Demenes pagasts, Laucesas pagasts, Tabores pagasts), Ilūkstes apvienība (Ilūkste, Pilskalnes pagasts), Kalupes apvienība (Kalupes pagasts, Nīcgales pagasts), Līksnas apvienība (Līksnas pagasts, Vaboles pagasts), Naujenes apvienība (Biķernieku pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts), Salienas apvienība (Salienas pagasts, Vecsalienas pagasts, Skrudalienas pagasts), Subates apvienība (Subates pilsēta, Prodes pagasts, Eglaines pagasts, Šēderes pagasts), Sventes apvienība (Kalkūnes pagasts, Medumu pagasts, Sventes pagasts), Višķu apvienība (Ambeļu pagasts, Dubnas pagasts, Višķu pagasts).

No 1. jūnija darbosies Bebrenes apvienības pārvalde, Demenes apvienības pārvalde, Ilūkstes apvienības pārvalde, Kalupes apvienības pārvalde, Līksnas apvienības pārvalde, Naujenes apvienības pārvalde, Salienas apvienības  pārvalde, Subates apvienības pārvalde, Sventes apvienības pārvalde, Višķu apvienības pārvalde.

Visas minētās izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu administratīvo vienību skaitu, birokrātiju un meklētu risinājumus, kā nodrošināt katram novada iedzīvotājam pakalpojumu pieejamību. Jau no šā gada novadā sākuši darboties jauni 12 klientu apkalpošanas centri, taču jau līdz gada beigām paredzēts tādus izveidot visos novada pagastos, lai iedzīvotājiem būtu pieejami pašvaldības un valsts pakalpojumi.

“Šefa uzkodas” piedāvā apmeklēt jauno pasākumu māju Dvietē