Prāvests V.Rosļaks tika sveikts dzīves jubilejā

Pagastu un pilsētu ziņas

25. janvārī Demenes Romas katoļu draudzes prāvests Vjačeslavs Rosļaks atzīmēja 40 gadu jubileju. V.Rosļaks par priesteri ordinēts 2002. gadā, pēdējos 11 gadus viņš kalpo Demenes, Silenes, Zemgales un Kumbuļu draudzē. Šajos gados ir veicis nozīmīgus labiekārtošanas darbus dievnamos. Pr. Vjačeslavs prot draudzi iesaistīt baznīcas dzīvē. Īpaši skaisti ir baznīcas svētdienas un svētku dievkalpojumi, kad dzied baznīcas koris.

Zīmīgajā dzīves notikumā V.Rosļaku sveica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne, Demenes un Silenes baznīcas kori, kā arī prāvesti Janušs Bulašs un Rolands Šakals.

Demenes Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir viena no Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīcām. Jāatzīmē, ka 2018. gada 10. jūnijā Kumbuļu baznīcā plānota bīskapa E. Pavlovska vizitācija, kas ir īpaša svētība katoļticīgajiem.

Foto no novada domes arhīva.

Volejbola turnīrā “Latgales kauss 2018” uzvarēja Līksna un komanda "Polessye" (Baltkrievija)