Plāno uzlabot Špoģu vidusskolas materiāltehnisko bāzi

AKTUĀLI

28. oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par investīciju projekta “Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.

Investīciju projekta provizoriskās izmaksas varētu sastādīt 150 000 eiro ar PVN.

Projekta mērķis – Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Špoģu vidusskolai vēlas iegādāties datortehniku: interaktīvos displejus, lāzera projektoru, motorizētu ekrānu, HDMI signāla pārveidotāju uz HDBT, informatīvo displeju, digitālo kameru, bezpilota lidaparātu ar videokameru, binokulāro mikroskopu, digitālo mikroskopu, digitālo darba galdu (priekšmetam ”Dizains un tehnoloģijas”), veloergometru, skābekļa pulsa mērītāju sporta nodarbībām, digitālo meteostaciju, datoru mācību procesam, t.sk. dators video montāžai, programmatūru video apstrādei, planšetdatorus, portatīvos datorus un planšetdatoru uzlādes skapi, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkciju izpildi, kā arī nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi ar paaugstinātu izglītības pakalpojuma kvalitāti.

Projektu ieplānots īstenot 2021./2022. m. g.

Augšdaugavas novada pašvaldība  līdzfinansēs projektu 10% apmērā no nepieciešamās summas.

Apkopoja: Dainis Bitiņš

Uzvara svarbumbu celšanā Budapeštā