Pirmo reizi novada piecas ģimenes izmantoja atelpas brīža pakalpojumu

AKTUĀLI

Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros, pirmo reizi Daugavpils novadā tika īstenots atelpas brīža pakalpojums – tas paredz bērna ar invaliditāti īslaicīgu aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja, tādējādi dodot iespēju vecākiem iegūt laiku sev. Atelpas brīdi novada pieciem bērniņiem nodrošināja Aleksandrovas internātpamatskola Dagdas novadā, sniedzot pilnu aprūpi, ēdināšanu, saturīga laika pavadīšanu, pašaprūpes spēju uzlabošanas nodarbības, pastaigas un speciālistu konsultācijas. Vienuviet bija pieejami psihologa, speciālā pedagoga, speciālās izglītības skolotāja, ārstnieciskās vingrošanas terapeita, ritmikas skolotāja un medicīnas māsas pakalpojumi. Vecākiem nebija jāraizējās arī par bērna nogādāšanu uz aprūpes vietu un atpakaļ mājās, jo arī transportēšana tika pilnībā nodrošināta.

Kā norāda Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, vecāki par sniegto iespēju bija ļoti priecīgi un pateicīgi, lai gan sākotnēji viņus bija jāpierunā un individuāli jāpārliecina. Tomēr par to, ka viņu atvases bija drošās rokās un aprūpēti, liecināja bērnu smaidi un pozitīvās emocijas, kad vecāki atbrauca viņus vest mājās.  “Tā kā tas bija pirmais atelpas brīža pakalpojums, atzīšos, ka sākumā man bija bažas, kā varēs atstāt smagus bērniņus šeit, svešu cilvēku rokās. Tomēr tagad esmu pārliecinājusies, ka Aleksandrovas internātpamatskolā ir ļoti zinošs un prasmīgs kolektīvs, pat aprūpējot ļoti smagus bērniņus. Es kā Sociālā dienesta vadītāja esmu ļoti apmierināta ar šo pakalpojumu,” tā A.Jegorova.

“Pērn mēs saņēmām licenci sniegt atelpas brīža pakalpojumus un Daugavpils novads ir pirmie, kuriem šo pakalpojumu sniedzām. Lai varētu pilnvērtīgi sniegt šo pakalpojumu, mēs pārkvalificējām aukles par aprūpētājām. Līdz ar to viss personāls bija sagatavots un kvalificēts. Protams, bija satraukums, kā tiksim galā. Par trīs bērniņiem ar vieglākiem veselības traucējumiem mēs nešaubījāmies, ka tiksim galā, vairāk raizējāmies par diviem guļošajiem bērniņiem, jo tā mums bija jauna pieredze. Vissmagākās klientes māmiņa ļoti detalizēti izstāstīja mums, kā vajag rūpēties par viņas bērniņu, sarakstīja instrukciju pa stundām un mēs, rūpīgi to izpildot, veiksmīgi tikām galā,” gandarījumu pauda Aleksandrovas internātpamatskolas direktore Anita Malinovska.  Direktore pastāstīja, ka aprūpe tika nodrošināta visu diennakti, katru dienu klātesoša bija arī medicīnas māsa, kura palīdzēja arī situācijās, kad bija jānodrošina enterālā barošana caur zondi. A.Malinovska norāda, ka par atelpas brīža pakalpojumu jau interesi ir izrādījis Ilūkstes, Preiļu, Ludzas un pat Siguldas novads.

Māmiņa Inta Liepiņa no Nīcgales pagasta nešaubījās, ka ir jāizmanto atelpas brīža pakalpojums. “Es uzticos mūsu sociālajiem darbiniekiem, jo viņi lieliski dara savu darbu. Ar dēlu regulāri sazvanījāmies, pārliecinājos, ka viņš ir apmierināts. Es noteikti izmantošu šo pakalpojumu vēlreiz, jo manam dēlam tā ir labāk. Viņš ir sabiedrībā, spēlējas, tiek nodarbināts ar dažādām aktivitātēm, ko mājās tik lielā mērā nav iespējams nodrošināt. Pa šīm divām nedēļām es paspēju izdarīt mājas darbus, kurus ar tik aktīvu bērnu grūti paveikt, tāpat bija iespēja atpūsties un mazliet savest kārtībā savu privāto dzīvi. Liels paldies par šo atbalstu!” pateicīga ir Inta. Pozitīvām emocijām piepildīts bija arī dēls Agris, kurš pastāstīja, ka viņam vislabāk patika peldēties un rotaļāties ar citiem bērniem, jo novada bērniņi tika iesaistīti arī paralēli notiekošajā starptautiskajā nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ikviens vecāks, kura aprūpē ir bērns no 4 līdz 18 gadiem, var pieteikties uz atelpas brīža pakalpojumu pie pagasta sociālā darbinieka vai Sociālajā dienestā, Rīgas ielā 2. Svarīgi, ka šo pakalpojumu bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā var saņemt jebkura ģimene, kuras bērnam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Ikviens vecāks, kurš aprūpē šādus bērniņus, ir tiesīgs atpūsties, atgūt spēkus un pasargāt sevi no izdegšanas sindroma. Jāatzīmē, ka atelpas brīža pakalpojuma sniegšana pieciem novada bērniem izmaksāja 2860 eiro, kas 100% apmērā tika segts no projekta finanšu līdzekļiem.

“Mūsu sabiedrība varbūt nav pieradusi to pieņemt, vecāki mazliet baidās un kautrējas. Nav jākautrējas! Ir jāiet un jāpieņem atbalsts un palīdzība, jo tas sniedz labumu mūsu bērniem,”  citus vecākus iedrošina Inta.

FOTOGALERIJA

Medumu jaunieši attīrīja ezera krastu, labiekārtoja vidi un rīkoja pasākumus