Pirmklasnieku 100 dienas Špoģu vidusskolā

Izglītība

Simts dienas skolā! Daudz vai maz? Šo atbildi zina tikai pirmklasnieki un viņu audzinātāja!

Špoģu vidusskolas 1.klases skolēni 2.februārī svinēja savas pirmās 100 mācību dienas skolā. Ciemos bija atnākuši gan sākumskolas skolēni ar audzinātājām, gan 12.klase ar audzinātāju, gan skolas administrācijas pārstāvji un protams vecāki. Īpašs viesis bija Karlsons, kurš gribēja zināt, ko bērni 100 dienās skolā ir apguvuši.

Pirmklasniekiem bija jāpierāda savas iegūtās zināšanas veicot dažādus uzdevumus. Skolēniem aktivitātes bija sagatavojis gan Karlsons, gan visas sākumskolas klases. Neizpalika bez jautrām dziesmām, raitiem deju soļiem un teātra iestudējuma. Tika dots svinīgais solījums – godam nest Špoģu vidusskolas vārdu.

Pēc pasākuma, vecāki, pirmās klases skolēniem, bija noorganizējuši sveču darbnīcu, kur katrs varēja degustēt bišu produktus, liet un tīt sveces. Uzdot interesējošus jautājumus un saņemt kompetentas atbildes.  Svētku diena bija emocijām piepildīta.

Špoģu vidusskolas 1. a klases audzinātāja Ārija Zeile

Aizgavēņa pasākums Ilūkstē