Aizgavēņa pasākums Ilūkstē

AKTUĀLI

3. februārī Ilūkstē notika Aizgavēņa pasākums “No Meteņiem līdz Pelnu dienai”, pulcējot Ilūkstes iedzīvotājus un viesus. Pasākuma apmeklētāji varēja iepazīties ar latviešu tradīcijām, pavadot ziemu – tērpties maskās un iet budēlīšos ar ķekatniekiem no teātra “Tādi esam” un “Berķeneles māja”, dziedāt tautasdziesmas par meteni, izdejoties jautrās rotaļās. Bebrenes folkloras kopa “Ritam” godam ieskandināja pavasara tuvošanos.

Kā jau ziemu pavadot pienākas, apmeklētāji varēja gan zīlēt nākotni, gan uzrakstīt un laist nebūtībā sev nevēlamās lietas, ko jaunajā gadā negrib savā ikdienā. Pasākuma laikā varēja gan minēt mīklas, gan iemācīties izgatavot rotājumus Elgas Vuškānes pavadībā, kā arī izmēģināt savu veiksmi laimes akā. Gardu putru paēduši, visi ciemiņi devās pie ugunskura, kur aizvilkt savu bēdu uz ugunskuru un kopā ar bluķi sadedzināt. Mazākie pasākuma apmeklētāji priecīgi baudīja izjādes ar zirgiem.

Gaidīsim siltu un ražīgu pavasari!

Teksts, foto: Māra Multiņa

Koncerts "Storie d'Amore"